send link to app

iRent.sk app for iPhone and iPad


4.3 ( 6533 ratings )
Business Travel
Developer: ONOFFLINE s.r.o.
Free
Current version: 1.01, last update: 1 year ago
First release : 20 Sep 2011
App size: 1.63 Mb

iRent.sk je najväčšia databáza autopožičovní na Slovensku. Obsahuje viac ako 100 autopožičovní a viac ako 1000 automobilov.

Už nemusíte hľadať jednotlivé autopožičovne na internete a počítať cenu prenájmu manuálne podľa cenníka. Aplikácia iRent.sk vypočíta všetko za Vás a Vy si vyberiete vozidlo, ktoré Vám najviac vyhovuje.

Aplikácia iRent.sk Vám nájde množstvo áut s KONEČNOU CENOU PRENÁJMU podľa vybraného počtu dní. .

Po vyhľadaní auta na prenájom môžete priamo kontaktovať autopožičovňu telefonicky alebo emailom priamo z aplikácie.

iRent.sk nie je autopožičovňa a nevlastní žiadne vozidlo. iRent.sk je databáza autopožičovní a ich vozidiel na Slovensku.

Aplikácia je v 3 jazykoch: Slovensky, Anglicky, Nemecky


iRent.sk is the biggest rent-a-car database in Slovakia. It contains more than 100 car rentals with more than 1000 cars.

You dont have to search for particular car rental and calculate price for renting manually according to price list, anymore.  iRent.sk app will do it instead of you and you can choose car that is the most convenient for you.

iRent.sk app will find cars with FINAL PRICE FOR RENTING according to number of days.

You can contact car rental directly by phone or email from application.

iRent.sk is not car rental and does not own any car. iRent.sk is the database of car rentals in Slovakia and their cars.

You can select a language: Slovak, English, German